Wzgórza Roztocza Południowego na mapie

Lista ważniejszych wzgórz Roztocza Południowego

Wielki Dział (Stara Huta) Długi i Krągły Goraj (Mrzygłody) Wzgórze Monastyrz (Werchrata) Wzgórze Brusno (Brusno Stare) Wzgórze K2 (Dziewięcierz)                  (pending)                  Wzgórze Horaj (Horaj)
Logo projektu
Promocja walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i dziedzictwa kulturowego Gminy Horyniec-Zdrój poprzez wydawanie czasopisma Gazeta Horyniecka oraz stronę internetową z dynamiczną mapą atrakcji turystycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.