Wąwozy Roztocza Południowego na mapie

Lista ważniejszych wąwozów na Roztoczu Południowych

Wąwozy na stokach wzgórza Brusno (Nowe Brusno) Wąwozy w dolinie Dublenu (Nowiny Horynieckie)                  (pending)                  Wąwozy w dolinie Sopotu (Dziewięcierz)                  (pending)                  Wąwozy w okolicach Moczar (Moczary) Wąwozy w okolicach Niwek Horynieckich (Niwki Horynieckie)
Logo projektu
Promocja walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i dziedzictwa kulturowego Gminy Horyniec-Zdrój poprzez wydawanie czasopisma Gazeta Horyniecka oraz stronę internetową z dynamiczną mapą atrakcji turystycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.