Rezerwaty przyrody na mapie

Lista rezerwatów

Rezerwat jałowca Sołokija (Dziewięcierz) Rezerwat Źródła Tanwi (Złomy Ruskie)
Logo projektu
Promocja walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i dziedzictwa kulturowego Gminy Horyniec-Zdrój poprzez wydawanie czasopisma Gazeta Horyniecka oraz stronę internetową z dynamiczną mapą atrakcji turystycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.