Kościoły i kapliczki na mapie Roztocza Południowego

Lista kościołów i kapliczek

Kaplica Matki Boskiej na źródłach (Nowiny Horynieckie) Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena (Nowiny Horynieckie) Ruina kapliczki pw. św. Mikołaja nad Brusienką (Polanka Horyniecka) Kapliczka "Jordan" przy ruinach cerkwi (Dziewięcierz) Kapliczka w okolicach stadniny konii (Polanka Horyniecka)                  (pending)                  Kościół parafialny z zespołem klasztornym (Horyniec-Zdrój)                  (pending)                  Kościół zdrojowy (Horyniec-Zdrój) Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP (Nowe Brusno)
Logo projektu
Promocja walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i dziedzictwa kulturowego Gminy Horyniec-Zdrój poprzez wydawanie czasopisma Gazeta Horyniecka oraz stronę internetową z dynamiczną mapą atrakcji turystycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.