Kamienne Roztocze na mapie

Lista atrakcji geologicznych

Jaskinia Prałasanta (Diabelska) w Dahanach (Dahany II) Świątynia Słońca k. Niwek Horynieckich (Niwki Horynieckie) Diabelski Kamień w Monasterzu (Werchrata) Diabelski Kamień w Dahanach (Dahany II) Kamieniołomy bruśnieńskie (Brusno Stare) Jaskinia Niedźwiedzia (Niedźwiedzie)
Logo projektu
Promocja walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i dziedzictwa kulturowego Gminy Horyniec-Zdrój poprzez wydawanie czasopisma Gazeta Horyniecka oraz stronę internetową z dynamiczną mapą atrakcji turystycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.