Nawigacja między atrakcjami w tej kategorii

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy

  • Mapa
  • Galeria
  • Informacje
  • Jak dojechać?

Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewy jest jedną z najstarszych w okolicy. Zbudowana została na początku XVIII. W 1873 r. do świątyni dobudowano zakrystię, a w 1906 r. a w 1903 r. wzniesiono nowy babiniec, zlikwidowano zadaszenie i zmieniono profile kopuł. Cerkiew jest budowlą trójdzielną, a każda z części jest nakryta dużą kopułą z latarnią. Obiekt obecnie jest zdewastowany, prowizorycznie zabezpieczony przed zniszczeniem drewnianymi żerdziami. Wymaga jak najszybszego remontu.

Cerkew położona jest w centrum miejsowości Brusno Nowe. Jadąc od strony Horyńca -Zdroju skręcamy na głównym skrzyżowaniu w prawo (od strony Cieszanowa na skrzyżowaniu jedziemy prosto) i wypatrujemy obiektu pomiędzy zabudowaniami, po prawej stronie drogi.

Logo projektu
Promocja walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i dziedzictwa kulturowego Gminy Horyniec-Zdrój poprzez wydawanie czasopisma Gazeta Horyniecka oraz stronę internetową z dynamiczną mapą atrakcji turystycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.