Cerkwie na mapie Roztocza Południowego

Lista zabytków architektury drewnianej

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy (Radruż) Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja Cudotwórcy (Radruż) Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP (Prusie) Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy (Nowe Brusno) Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP (Wola Wielka) Cerkiew, obecnie kościół pw. św. Józefa Robotnika (Werchrata) Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra (Łówcza) Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Gorajec)
Logo projektu
Promocja walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i dziedzictwa kulturowego Gminy Horyniec-Zdrój poprzez wydawanie czasopisma Gazeta Horyniecka oraz stronę internetową z dynamiczną mapą atrakcji turystycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.