Schrony "Linii Mołotowa"

  • Mapa
  • Galeria
  • Informacje

Schrony bojowe "Linii Mołotowa" popularnie zwane bunkrami zostały zbudowane przez Związek Radziecki (w znacznym stopniu rękami mieszkańców pobliskich miejscowości) po zagarnięciu wschodnich ziem Rzeczpospolitej. W czerwcu 1940 roku marszałek Siemion Timoszenko wydał rozkaz rozpoczęcia budowy fortyfikacji stałych na zachodniej granicy ZSRR. Celem była ochrona zachodnich rubieżny Związku Radzieckiego przed ewentualnym atakiem niemieckim. Roztocze Południowe znalazło się w obrębie Rawo-Ruskiego Rejonu Umocnionego, w skład którego wchodziły mniejsze jednostki, tzw. „punkty oporu”. Na obecnym terenie polskiej części Roztocza wyodrębnić można następujące punkty oporu: „Brusno Nowe”, „Brusno Stare”, „Wielki Dział”, „Goraje”, „Dęby” i „Mosty Małe”. Można też wspomnieć o tzw. pozycjach tyłowych, znanych np. z okolic Dziewięcierza – nie stanowiących jednak samodzielnych punktów oporu.

Logo projektu
Promocja walorów przyrodniczych, uzdrowiskowych i dziedzictwa kulturowego Gminy Horyniec-Zdrój poprzez wydawanie czasopisma Gazeta Horyniecka oraz stronę internetową z dynamiczną mapą atrakcji turystycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.